Παππούς Φιλότιμος

Όνομα και πράγμα ο Παππούς φιλότιμος θα μας μάθει την αλήθεια για το από που κρατάει η σκούφια των ελιών και πόσο σημαντικό είναι η νέα γενιά να μάθει τα μυστικά της προέλευσής τους.