ΟΛΙΒ ΗΤΟΝ – Ο νέος δάσκαλος

ΟΛΙΒ ΗΤΟΝ – Ο νέος δάσκαλος

Ο νέος δάσκαλος της Όλιβουν. Συμπαθής με αγνά αισθήματα και διάθεση να μεταδώσει τις γνώσεις του στις νέες γενιές.