ΟΛΙΒΟΥΛΗΣ – O μικρός πρωταγωνιστής

ΟΛΙΒΟΥΛΗΣ – O μικρός πρωταγωνιστής

Ένα Όλιλοβ με πνεύμα. Μισεί την αδικία και προστατεύει αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πιστεύει σε ένα καλύτερο κόσμο…