ΟΛΙΒΕΛΟΤ – Η αποθήκη λαδιού

ΟΛΙΒΕΛΟΤ – Η αποθήκη λαδιού

Στην αποθήκη λαδιού ΟΛΙΒΕΛΟΤ  συγκεντρώνεται όλο το λάδι που παράγεται από τις ελιές της Όλιβουν.