Μάγος Μέρλιν

Ο γνωστός Μάγος Μέρλιν και από τις ιστορίες των Oliloves είναι αυτός που έδωσε ζωή στους κεντρικούς χαρακτήρες. Σοφός και εφευρετικός είναι η αιτία που οι ελιές μας έχουν αποκτήσει τη δική τους προσωπικότητα.