ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – Το σημείο αναφοράς

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – Το σημείο αναφοράς

Στην κεντρική πλατεία της Όλιβουν, τα Όλιλοβς κινούνται διαρκώς, ανταλλάσουν ιδέες, διαδηλώνουν, δίνουν ακόμα και ραντεβού!