'Ολιβουν

ΟΛΙΒΟΥΛΗ – Για τις αποφάσεις

Στην Ολιβουλή, λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για τον κόσμο των Όλιλοβς.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – Το σημείο αναφοράς

Στην κεντρική πλατεία της Όλιβουν, τα Όλιλοβς κινούνται διαρκώς, ανταλλάσουν...

BAR – Το ελαιόλαδο

Είναι το σημείο διασκέδασης των Όλιλοβς. Μετά από μια κουραστική μέρα ένα...